VERGI KANUNLARI - Malî Tatil Ihdas Edilmesi Hakkinda Kanun (5604 s.Kn.)